Igły do maszyn szwalniczych

Igły do maszyn szwalniczych
 

Budowa igły do maszyny szwalniczej

 

 

 

 

Igła to jedna z najważniejszych części maszyny szwalniczej, bez której szycie byłoby niemożliwe. Zadaniem igły jest przeniknięcie przez zszywane materiały, przewleczenie nitki i połączenie ze sobą różnych materiałów. W ten sposób między igłą a chwytaczem,  względnie między igłą a szpulą powstaje ścieg. Ze względu na fakt, że przemysłowe maszyny szwalnicze wykonują nawet 10 000 ściegów na minutę, igły muszą być wytwarzane z bardzo wysoką precyzją, aby zagwarantować niezawodność procesową podczas szycia.

Igły do maszyn szwalniczych mają wiele form i wariantów, dostosowanych do różnych maszyn, zastosowań i typów ściegów.

Budowa i sposób patrzenia na igłę do maszyny szwalniczej

Kierunek patrzenia na igłę powinien być zawsze od kolby do czubka, przy czym długie korytko musi znajdować się na dole. Taki sposób patrzenia wyznacza następujące kierunki: dół, góra, prawo lub lewo. Przy podawaniu kątów długie korytko jest pod kątem 0°; stopnie wzrastają przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Oznacza to, że prawo jest na 90°, góra na 180°, itd.

Każdą igłę można podzielić na dwie części. Kolba ze stożkiem stanowi część mocowaną igły. Trzonek i czubek igły z przodu stanowią część roboczą igły.

Podstawowe typy

W przypadku igieł do maszyn szwalniczych istnieją generalnie dwa podstawowe typy:

 • 1. Proste igły do ściegu łańcuszkowego i prostego

   

 •  

 • 2. Zakrzywione igły do ściegu  kryjącego (podszywarki) i ściegu  owerlokowego

Dodatkowo rozróżnia się igły na podstawie liczby ich długich rynienek. Igły do ściegu prostego mają zawsze tylko jedno długie korytko, igły do ściegu łańcuszkowego zazwyczaj dwa.

 • Igła z 1-rynienka
  Igła z 1-rynienka

   

 • Igła z 2-rynienkami
  Igła z 2-rynienkami

   

 •  

   

Definicje pojęć

Kolba: 

Kolba sięga od czoła kolby do początku stożka. W przypadku większości systemów igłowych średnica kolby jest stała niezależnie od grubości igły. W niektórych systemach średnica kolby zmienia się stopniowo w zależności od grubości igły. W maszynie szwalniczej kolba jest trzymana przez igielnicę (otwór lub zacisk), gdzie jest zazwyczaj mocowana przez śrubę.
Ponadto na kolbie wytłoczona jest grubość igły i znak producenta.

Średnica, długość i  ewentualnie specjalna forma kolby są określane przez maszynę szwalniczą. Dostępne są następujące formy:
• kolba okrągła
• kolba płaska
• kolba z czopem
• kolba z korytkiem
• kolba karbowana
• kolba gwintowana
• kolba zredukowana

Dwie najważniejsze formy kolby to kolba okrągła i płaska, z których najczęściej używana jest kolba okrągła.

Stożek:
Stożkiem nazywane jest przejście z kolby na trzon. Długość stożka zależy od stosunku średnicy kolby do średnicy trzonka oraz od kąta stożka,  względnie promienia stożka.

Trzon:
Trzonem nazywana jest część igły między końcem stożka a początkiem ucha. Również tutaj występują – zależnie od  rodzaju produkcji – różne formy.

Długa rynienka:
Długa rynienka przebiega od końca kolby do początku ucha. Jest ono zawsze zwrócone w kierunku nawlekania nici i ma najczęściej szerokość ucha. Przy nakłuwaniu igłą materiału długa rynienka chroni nitkę przed nadmiernym tarciem.

Krótka rynienka:
Krótka rynienka znajduje się naprzeciw długiej rynienki i jest zawsze skierowane do chwytacza. Chroni ono górną nitkę przed nadmiernym tarciem w zszywanym materiale, szczególnie w maszynach do szycia ściegiem łańcuszkowym.

Wybranie:
Wybrianie to nieckowate wgłębienie w igle, które zapewnia swobodny ruch chwytacza i niezawodne pobieranie pętli. Głębokością gardzieli nazywana jest odległość między średnicą trzonka a najniższym miejscem wybrania.

Ucho:
Ucho to otwór w trzonie igły, w który nawlekana jest nitka. Ponieważ w igłach do stębnowania nitka jest przewlekana 40-70 razy przez ucho aż do zszycia materiału, początek i koniec ucha oraz powierzchnie muszą być dobrze zaokrąglone i wypolerowane.

Czubek:
Czubek igły przebiega od początku ucha do końca igły. Jego położenie może być centryczne albo mimośrodowe.

 

 

Nowości
Igła do maszyny do obszywania dywanów Miniket 2000 - MKG002

Igła do maszyny do obszywania dywanów Miniket 2000 - MKG002

25,00 zł
Do koszyka